Számokban

Pályázó neve: XXXX  Iskoláért Alapítvány
Projekt megnevezése: Menő menza program a XXXX Iskoláért Alapítvány szervezésében
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.8.5-17 – Menő menzák az iskolákban
Projekt helyszíne (régió): Észak-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Projekt helyszíne (település): XXXXXX
Megítélt összeg: 20 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.10.11
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999995 – ESZA
Projekt összköltség: 20 000 000 .- HUF

 

A projektről

Nemzetünk egészségügyi állapota elmarad az EU átlagától, ehhez képest is alul marad a B-A-Z Megyei lakosság állapota, ezért szükségesek az egészségfejlesztési projektek. Súlyos problémák fordulnak elő (magas vérnyomás, mozgásszervi, keringési betegségek), amik jelentős része a nem megfelelő táplálkozásra vezethető vissza. Az iskolások a legjobban formálhatók életkori sajátosságuknál fogva. Az ő harmonikus testi-lelki egyensúlyukhoz feltétlenül szükséges a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás. A kialakított programok ezen célok elérését segítik elő és hosszabb távon jelentősen javítják a gyermekek egészségtudatos életviteli kilátásait. A projekt átfogó célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. Ezek teljesüléséhez az alábbi célokat határoztuk meg a kiírásnak megfelelően: A) A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával. B) A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása. A fejlesztések célcsoportja az alapítvánnyal szoros kapcsolatban levő iskola tanulói. Minden évfolyam számára a programok teljes spektruma elérhető, természetesen korosztályi differenciákkal olyan programokat igyekszünk kidolgozni, ami az ő fejlettségi szintjüknek megfelel. A megvalósított tevékenységek hozzájárulnak az iskolai egészségkultúra fejlődéséhez. Különös figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos, hátrányos és fogyatékkal élő tanulók részvételére a megvalósuló programelemeken. A programok során a nemek közötti egyenlőség is érvényesül. A programokat úgy alakítottuk ki, hogy mindkét nem azonos eséllyel vehessen részt. A nagyrendezvényeken a HHH-s, HH-s és fogyatékkal élők szintén nagy odafigyelésben részesülnek és lehetőségükhöz mérten teljesen részt vehetnek. A projekt megvalósítása az érvényes környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a beruházás során környezeti kár nem keletkezik. A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg: I) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek (Szakmai terv elkészítése; Projektmenedzsment; Horizontális szempontok érvényesítése; Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság; Elkülönített pénzforgalmi számla). II) Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek (1. Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében: a) a mindennapos táplálkozási szokások felmérése kérdőíves módszerrel; b) a kérdőívek dietetikus által történő kiértékelése és erről a szülő és gyermekek tájékoztatása; c) dietetikai szaktanácsadás valamint csoportfoglalkozás biztosítása; d) a köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése; 2. Ivókút létrehozása, vagy egyéb ivóvízvételi hely létrehozása; 3. Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében; a) tájékoztató napok gyermekek és családjaik számára; b) főzőversenyek szervezése; c) az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok szervezése közismert személyiségek segítségével; d) az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, azt ösztönző eszközök használata, valamint az ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk megjelenítése; 4. Közvetlenül az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás, illetve az étkezési kultúra fejlesztése érdekében; a) az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése; b) az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, vagy eszközök fejlesztése; c) Tankert (iskolai fűszerkert) létrehozása, és/vagy a projekt megvalósítás teljes időtartama alatt fenntartása és gondozása III) Választható önállóan támogatható tevékenységek: tankonyha létrehozása és gyümölcskínáló vagy salátabár szolgáltatás biztosítása. A fent megjelölt feladatok részletes szakmai tartalmát a csatolt szakmai terv tartalmazza. A felhívásban meghatározott valamennyi szakmai tevékenység megvalósításra kerül, így 20 M Ft támogatást kívánunk igényelni. A projekt megvalósításának alábbi hatásai azonosíthatók: A) Primer hatás: Az elsődleges célcsoport (tanulók és hozzátartozóik) egészségtudatosságának, általános egészségügyi állapotának javulása. A projekt során feltárásra kerülnek az esetleges emésztőrendszerhez kapcsolódó kockázatok és káros hatások, betegségek. B) Szekunder hatás: A célcsoport általános egészségügyi állapotának javulása hozzájárul az érintett régió egészségügyi állapotának javulásához, ez által az egészségügyi kiadások csökkenéséhez és az átlagéletkor növekedéséhez. Hozzájárul az Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma indikátor programszintű teljesítéséhez.